Időpont és helyszín

Dátum: 2024. április 6., szombat

Időpont: 9:00 - 18:00

Helyszín: 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.

A konferenciárólIdén tavasszal második alkalommal kerül megrendezésre a Future Health Development konferencia. Célunk, hogy összehozzuk Magyarország egészségügy iránt elhivatott fiataljait, és lehetőséget biztosítsunk számukra a jövőbeli egészségügyi kihívásokról való eszmecserére. A konferencia fő témái között szerepel a prevenció és a digitalizáció, különös tekintettel az egészségügyi ágazat jövőbeli fejlesztéseire.

SzervezőkA rendezvényt a Center for Future Health Development és a MedIT diákszervezetek hívják életre, a Mathias Corvinus Collegium "Egészségedre" programjának szakmai támogatásával.

Program

9:00-9:20 Megnyitó

9:20-9:45 Dr. Oberfrank Ferenc MTA Köztestületi Igazgatóság igazgató megnyitó előadása

9:45-9:55 Az MCC Egészségedre program és a Center for Future Health Development diákszervezet képviselőinek köszöntője

10:00-11:30 I. Panel: Életmód - Fókuszban az egyén

Panelisták: Dr. Kiss Richárd, a Medipredict orvosigaztatója; Dr. Szentgyörgyi Barbara, háziorvos, képesített életmód szakértő, MOTE alapító elnök, Fejes Dóra, sportpszichológus, az FDRT futóterápia hazai megálmodója

Moderátor: Länger Jelena, népegészségügyi szakember, egészségfejlesztő, a Longevity Project társalapítója Amikor az egészségről beszélünk, az első gondolatunk jellemzően a fizikai egészség. Ez viszont mit sem ér az egészség további dimenziói nélkül. A mentális egészség és a szociális kapcsolatok minősége a hosszú és egészséges élet érdekében legalább ugyanolyan fontos, mint fizikai fittség. Ebben a szekcióban szakértőink bemutatják a különböző tényezők közötti összefüggéseket, mivel 100 évig élni már nem elérhetetlen vágyakozás - néhány jó szokás és az életmód dimenzióinak egyensúlyban tartásával könnyedén elérhető.

11:30-13:30 Ebédszünet

Számos interaktív foglalkozással készültünk az ebédszünet alatt, amelyekre invitálunk minden jelenlevőt, hogy vegyen aktívan részt benne. Kizárólag ez a szünet alatt egészségüggyel foglalkozó szervezetek és cégek standolása várható, akik interaktív feladatokkal készülnek az érdeklődők számára. Az elmúlt egy hónapban meghirdetett cikkíró pályázatunk eredményeit is meg lehet majd a szünet alatt tekinteni, továbbá ezek eredményhirdetése is ekkor fog lezajlani. A pályázatot az AIP Labs, MedIT Podcast, MCC Egészségedre, Center for Future Health Development és a Mélylevegő Projekt szervezi. 

13:30-15:00 II. Panel: Jövő egészségügye 

Panelisták: Dr. Bidló Judit, a Belügyminisztérium Egészségügy Szakmai Irányításáért Felelős Helyettes Államtitkára, Joó Tamás, egyetemi docens, egészségpolitikai szakértő, a Magyar Egészségügyi Menedzsment Társaság elnökhelyettese, Dr. Dózsa Katalin, háziorvos, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának tudományos munkatársa

Moderátor: Ádám Ildikó, egészségügyi közgazdász, az EY Life Sciences iparági csoport vezetője, a Semmelweis Egyetem PhD jelöltje Páciensként az egészségügytől mindig egy mentőövet vagy mankót várunk, amire támaszkodhatunk, amikor már nem tudjuk kézben tartani egészségi állapotunkat. De miért kellene eljutnunk odáig? Számos olyan megoldás, technológia érhető már el, amely lehetővé teszi, hogy egészségi állapotunkat nap mint nap monitorozzuk és megakadályozzuk a mélyvízbe esést. Így a fókusz átkerül a megelőzésre, és az egészségügy mintegy iránytűként szolgálhat az egészséges életmódhoz. Ez a szemlélet érvényesül a Jövő egészségügye szekcióban is. 

15:00-15:30 Kávészünet
A korábbi szünethez hasonlóan, ez a fél óra is tartogat meglepetéseket. Két kiállítás rövid bemutatóját hallhatjuk majd: a Magyar Rákellenes Ligáét, akiknek alkotásai egész nap megtekinthetőek a konferencia helyszínén, továbbá a C80 – A rák esztétikája? nevezetű frissen nyílt kiállításét.  

15:30-16:30 III. Panel: Diákkutatások prezentációja 
A Center for Future Health Development hallgatói mutatják be kutatásaik aktuális állapotát és a további kutatási irányokat. Témaként felmerülnek a modernkori függőségek, különös tekintettel a mobil eszköz függőségre, az adatvezérelt egészség, a fiatalok egészségügyi információhoz való hozzáférése, valamint a kultúra, társadalom és egészség célkeresztjében, a civil szervezetek által megvalósított egészségnevelési programok. 

16:30-18:00 IV. Panel: Prevenció (állami, szervezeti intézkedések) 

Panelisták: Dr. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára, Várfalvi Marianna, a Magyar Védőnők Szakmai Szövetségének elnöke, Dr. Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ Kórházhigiénés és Hatósági Osztály vezetője

Moderátor: Bubori Zsolt, az EIT Health ökoszisztéma vezetője

A KSH szerint a magyarországi lakosság átlagosan évi hétszer fordul háziorvoshoz, jellemzően már meglévő egészségügyi problémák miatt, nem pedig megelőzés céljából. Ez rámutat arra, hogy a modern társadalom egyik legnagyobb kihívása a >megelőzés jobb mint a kezelés< elv gyakorlatba való átültetése. Azonban az egészségmegőrzés és a betegségek megelőzése nem csupán az egyén felelőssége, hanem a közösségi és állami szintű szervezeti intézkedések összehangolt eredménye. Ezért létfontosságú, hogy az egészségpolitikák és közösségi programok szorosan összpontosítsanak a megelőzésre, a szűrésre, illetve a tájékoztatásra. A szekció célja, hogy bemutassa, a rendszer hogyan adaptálhatja és integrálhatja a megelőzési stratégiákat a mindennapi gyakorlatba.

Mit kínálunk?

Szakértői előadások: Nagytudású előadók megosztják tudásukat és tapasztalataikat az egészségügy aktuális és jövőbeli trendjeiről.

Interdiszciplináris közönség: Nem csak orvostanhallgatókat, hanem más szakterületek diákjait és gyakorló szakembereit is várjuk, elősegítve a széleskörű szakmai párbeszédet.

Szervezetek és kezdeményezések: Különböző egészségüggyel foglalkozó szervezetek bemutatkozása, amely inspirációt nyújthat a résztvevőknek saját karrierjük vagy kezdeményezéseik elindításához.

Részvételi információ

A konferencián való részvétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, aki szeretné megismerni és formálni az egészségügy jövőjét.

Regisztrálj itt!

 


 

Date and locationDate: 6 April 2024, SaturdayTime: 9:00 - 18:00Location: 1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7.About the conferenceThe Future Health Development conference will take place for the second time this spring. Our aim is to bring together Hungary's young people with a passion for health and provide them with an opportunity to exchange ideas on future health challenges. The main themes of the conference will include prevention and digitalisation, with a special focus on the future development of the healthcare sector.OrganisersThe event is organised by the Center for Future Health Development and MedIT student organisations, with the professional support of Mathias Corvinus Collegium's Egészségedre programme. 

Program

9:00-9:20 Opening

9:20-9:45 Opening lecture by Dr. Ferenc Oberfrank, Director of the MTA (Hungarian Academy of Sciences) Public Body Directorate

9:45-9:55 Greetings from the representatives of the MCC (Mathias Corvinus Collegium) Cheers to Your Health program and the Center for Future Health Development student organization

10:00-11:30 I. Panel: Lifestyle - Focusing on the Individual

Panelists: Dr. Richárd Kiss, Medical Director at Medipredict; Dr. Barbara Szentgyörgyi, General Practitioner, qualified lifestyle expert, founding president of MOTE; Dóra Fejes, Sports Psychologist, creator of FDRT running therapy in Hungary

Moderator: Jelena Länger, Public Health Professional, Health Developer, Co-Founder of the Longevity Project

When we talk about health, our first thought typically goes to physical health. However, this is worthless without the other dimensions of health. Mental health and the quality of social connections are just as important for a long and healthy life as physical fitness. In this section, our experts will present the correlations between various factors, as living to 100 years old is no longer an unattainable desire - it's easily achievable with a few good habits and by keeping the dimensions of lifestyle in balance.11:30-13:30 Lunch Break

We have prepared numerous interactive sessions during the lunch break, inviting all attendees to actively participate. Only during this break will there be stands from healthcare organizations and companies, which are prepared with interactive tasks for those interested. The results of our article writing contest announced last month will also be available for viewing during the break, and the award ceremony will take place then. The contest is organized by AIP Labs, MedIT Podcast, MCC Cheers to Your Health, Center for Future Health Development, and the Deep Breath Project.

13:30-15:00 II. Panel: Future of Healthcare

Panelists: Dr. Judit Bidló, Deputy Secretary of State for Professional Management of Health at the Ministry of Interior, Tamás Joó, Associate Professor, Health Policy Expert, Vice President of the Hungarian Healthcare Management Society, Dr. Katalin Dózsa, General Practitioner, Scientific Associate at the Semmelweis University Health Management Training Center

Moderator: Ildikó Ádám, Health Economist, Leader of the EY Life Sciences Industry Group, PhD Candidate at Semmelweis University

As patients, we always expect a lifeline or crutch from healthcare, on which we can rely when we can no longer manage our health. But why should we get to that point? There are many solutions and technologies available that allow us to monitor our health status daily and prevent falling into deep waters. Thus, the focus shifts to prevention, and healthcare can serve as a compass to a healthy lifestyle. This perspective is also prevalent in the Future of Healthcare section.

15:00-15:30 Coffee Break

Similar to the previous break, this half-hour will also contain surprises. We will hear brief presentations of two exhibitions: one by the Hungarian Cancer Society, whose works can be viewed throughout the day at the conference venue, and another by the newly opened C80 – Aesthetics of Cancer? exhibition.

15:30-16:30 III. Panel: Student Research Presentations

Students from the Center for Future Health Development will present the current status of their research and future research directions. Topics will include modern addictions, with a special focus on mobile device addiction, data-driven health, young people's access to health information, and the crosshairs of culture, society, and health, as well as health education programs implemented by civil organizations.

16:30-18:00 IV. Panel: Prevention (governmental, organizational measures)

Panelists: Dr. Péter Takács, State Secretary for Health at the Ministry of Interior, Marianna Várfalvi, President of the Hungarian Professional Association of Midwives, Dr. Ágnes Galgóczi, Head of the Hospital Hygiene and Regulatory Affairs Department at the National Public Health Center

Moderator: Zsolt Bubori, Ecosystem Leader at EIT Health

According to the Hungarian Central Statistical Office, the average Hungarian visits their general practitioner seven times a year, typically for existing health problems rather than for prevention. This highlights that one of the biggest challenges in modern society is the practical application of the principle "prevention is better than cure". However, health preservation and disease prevention are not only the responsibility of the individual but also the result of coordinated actions at the community and state organizational level. Therefore, it is vital that health policies and community programs focus closely on prevention, screening, and information. The section aims to show how the system can adapt and integrate prevention strategies into daily practice.

What do we offer?Expert presentations: Speakers share their knowledge and experience on current and future trends in healthcare.An interdisciplinary audience: We welcome not only medical students but also students and practitioners from other disciplines, facilitating a broad professional dialogue.Organisations and initiatives: Showcasing different health-related organisations, which can inspire participants to start their own career or initiatives.

Participation information

The discussions will be conducted in Hungarian; however, should there be an adequate number of participants who are proficient in English but do not speak Hungarian, simultaneous interpretation services will be made available.The conference is free of charge but registration is required. We welcome all those interested in learning about and shaping the future of health.

Register now!