Erdélyi Középiskolás Program

A képzésben részt vevő diákok tudományos igényű tanulmányok, videó-előadások segítségével ismerkedhetnek meg a jelenkor legaktuálisabb és legérdekesebb társadalmi, gazdasági problémáival. Mindeközben tagjaivá válnak egy azonos korú fiatalokból álló, intelligens közösségnek, amelynek rendkívüli hatása lehet gondolkodásuk fejlődésére, világszemléletük alakulására. A Collegium Középiskolás Programjának célja, hogy a benne részt vevő diákok anyagi helyzetüktől függetlenül a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek, jelentős előnyhöz jussanak az érettségi vizsgáik sikeres teljesítésénél, illetve a programtagok nagyobb eséllyel kerülhetnek be a Collegium egyetemi képzésébe.

2013-ban a hazai KP sikereire alapozva indítottuk el az Erdélyi Középiskolás Programot (e-KP), amely romániai helyszíneken (Kolozsvár és Székelyudvarhely) valósítja meg a magyarországi programhoz hasonló struktúrájú ingyenes képzést, valamint közösségformáló és tehetséggondozó programokat és táborokat a diákok számára.

A diákok e-learning-kurzusokon, valamint havonta egyszer az e-KP szombati rendezvényein vehetnek részt, amelyeket felváltva Kolozsváron, illetve Székelyudvarhelyen szervezünk meg. Ezeken a képzési napokon külföldi illetve belföldi, ismert és elismert előadókat, trénereket látunk vendégül, akik a legkülönfélébb témákról beszélnek a résztvevőknek. Az úgynevezett e-KP-szombatokra Erdély minden szegletéből érkeznek diákok, a legtöbben már péntek este. Ilyenkor a résztvevők csapatépítő programokon vesznek részt, hiszen az MCC Középiskolás Programja nemcsak oktatási, hanem közösségi teret is teremt a diákok számára. Mára már több mint 400 hallgatója van az erdélyi programnak.A képzés előnyei:

felkészülnek az önállóan végzendő egyetemi stúdiumokra, az értő tanulásra; megtanulják,
hogyan osszák be a rendelkezésre álló időt vizsgaszituációban;
tréningjeink segítségével nagyobb önismeretre tehetnek szert, jobban megismerhetik erősségeiket, pályaválasztásuk tudatosabbá válik;
felhasználóként megtanulják az e-learning-rendszerek alkalmazását;
jelentős szaktekintélyekkel köthetnek személyes ismeretséget;
nagyobb eséllyel felvételizhetnek egyetemi képzésünkre (nyelvtanulás, kurzusok, előadások).

Az érdeklődő diákok felvételi eljárás után vehetnek részt a képzésben. Az Erdélyi Középiskolás Programról bővebben itt lehet olvasni, a jelentkezés pontos menete itt érhető el.