Reading time: 4 minutes

Szeptemberben négy vendégelőadó érkezett Németországból a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar–Német Intézetéhez. A professzorok a Visiting Fellowship Program (VFP) keretében oktatási, kutatási és publikációs tevékenységet végeznek az immáron 25 éves tehetséggondozó intézményben.

Az MCC az elmúlt negyed évszázad alatt olyan magyar és európai szempontból is jelentős interdiszciplináris tudásközponttá nőtte ki magát, amely sokszínű rendezvényeivel, kiadványaival, valamint kutatásaival részt kíván venni a közéleti párbeszéd fejlesztésében. Ezt a missziót szolgálja a 2020 decemberében alapított Magyar-Német Intézet az Európai Együttműködésért is, amelynek célja, hogy fórumot teremtsen a két ország közötti akadémiai, tudományos és politikai párbeszédnek. A Németországból érkező vendégoktatók előadásaikkal, kurzusaikkal segítik a diákok szakmai fejlődését, valamint kutatási és publikációs tevékenységükkel az alapítvány képzési rendszerét is erősítik. A külföldi szaktekintélyek bevonásával az alapítvány célja, hogy nemzetközi tapasztalatokkal felvértezett, nyelveket beszélő, patrióta nemzedéket neveljen. Fontos, hogy az MCC-ből kikerülő diákok széles látókörrel rendelkezzenek, valamint, hogy – a globális verseny közepette is – magabiztosan részt tudjanak venni a magyarság jövőjét meghatározó hazai és nemzetközi vitákban, döntésekben.

Ebben nyújt majd az MCC-s diákok számára segítséget Prof. Dr. Werner J. Patzelt, a Drezdai Műszaki Egyetem professzora, aki a Vititing Fellowship Program (VFP) keretében érkezett a Magyar–Német Intézethez. Oktatási és kutatási tevékenysége többek között a politikai rendszerek összehasonlító elemzésére, a parlamentarizmusra, a politikai kommunikációra, a politikai intézmények összehasonlító történeti elemzésére és a politikatudomány elméleti modelljeire terjed ki. Patzelt két angol nyelvű kurzust is kínál a diákoknak The German System of Government és German politics címmel.

Prof. Dr. Holm Putzke is bekapcsolódott az MCC által képviselt tehetséggondozásba. Oktatói tevékenysége során az akadémiai szabadságról tart izgalmas kurzust a diákok számára. Putzke német jogtudós, egyetemi oktató és politikus (CSU). 2010 óta a Passaui Egyetem büntetőjogi professzora, 2016-tól pedig az oestrich-winkeli EBS Gazdasági és Jogi Magánegyetem adjunktusa a büntetőjog területén. 2017-ben választották meg a CSU Passau helyi szövetségének elnökévé. Ezen kívül a Hálózat az Akadémiai Szabadságért (Netzwerk Wissenschaftsfreiheit) tagja, amely szervezet a ,,cancel-culture” elleni kezdeményezésként tekint magára.

Az alapítvány oktatói tevékenységét erősíti Prof. Dr. Ulrich Schlie német történész, biztonságpolitikai szakértő és politikai tisztviselő is. Schlie a szövetségi védelmi minisztérium politikai osztályának volt a vezetője, miniszteri igazgatóként.  Vendégprofesszorként tanított a Cambridge-i Egyetemen, a Harvardon, valamint a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézeténél (Sciences Po). Schlie a bonni Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität professzora a biztonsági és stratégiai kutatással foglalkozó Henry Kissinger Tanszéken.  Az MCC vendégelőadójaként Germany’s Choice – The Foreign and Security Policy Agenda of The Federal Republic in Historical Perspective címmel tart angol nyelvű kurzust a diákoknak.

Prof. Dr. K. Lengyel Zsolt magyar–német történész, politológus is a VFP keretén belül oktat, kutat és publikál az MCC-ben. 2015 óta igazgatója a Regensburgi Egyetem Magyar Intézetének. 1998-tól az Ungarisches Institut München ügyvezetője, 2002-től pedig igazgató-elnöke. Emellett olyan szakmai szervezetek tagja, mint például a Südosteuropa-Gesellschaft, a Bayerisch-Ungarisches Forum, a Verband der Osteuropahistorikerinnen und -historiker, vagy a Deutsch–Ungarische Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland. Kutatási területei Magyarország, Románia, Erdély és az Osztrák-Magyar Monarchia történelme, különös tekintettel a 19. és 20. századra. A Mathias Corvinus Collegium diákjainak A németországi média Magyarország-képe az elmúlt három évtizedben címmel tart kurzust.