Reading time: 2 minutes

Az idei tavaszi szemeszterben közel 80 nemzetközileg elismert külföldi oktató, kutató tart előadást, illetve vesz részt a Mathias Corvinus Collegium tudományos-oktatási programjaiban. A nemzetközi láthatóság, a diplomáciai kapcsolatok, együttműködések kiépítése alapvető követelmény egy XXI. századi tudományos-oktatási intézménnyel szemben.

Az MCC-ben számos országosan és nemzetközileg is elismert magyar és külföldi oktató, kutató dolgozik azon, hogy az érdeklődő diákok magas színvonalú kurzusokon vehessenek részt. Szakértőink és vendégelőadóink újabb és újabb megközelítés módokra világítanak rá, egyedülálló módszereket vezetnek be, kutatásaik sikerességével pedig meghatározzák a Mathias Corvinus Collegium és Magyarország hazai és nemzetközi megítélését.

Az MCC-s diákok részére térítésmentesen elérhető nyelvtanfolyamok állnak rendelkezésre az angol és több más idegen nyelv elsajátítására. A széles látókörrel rendelkező diákok – a globális verseny közepette is – magabiztosan részt tudnak venni a magyarság jövőjét meghatározó hazai és nemzetközi vitákban és döntésekben, az összmagyarság felemelkedését szolgáló közéleti párbeszéd és kultúra fejlesztésében, így méltó képviselői lehetnek Magyarország kulturális, gazdasági, társadalmi elitjének.

A Mathias Corvinus Collegium Egyetemi és Posztgraduális Programja az állami felsőoktatási rendszer kereteit túllépő, azt meghaladó képzéseket kínál a diákok számára 2021 őszétől Budapest mellett 5 vidéki egyetemi városban is. A szegedi, pécsi, győri, miskolci és debreceni központokban az MCC az egyetemi képzést kiegészítő, színvonalas program keretei között fogadja a vidéki egyetemek hallgatóit.

Külföldi előadók

Nemzetközi előadások, háttérbeszélgetések

2020/2021. tanév második szemeszter

Előadók_1Előadók_2Előadók_3Előadók_4Előadók_5Előadók-6