Reading time: 3 minutes

Hogyan gyakorol hatást a társadalomra a klímaváltozás, illetve a folyamatosan alakuló társadalmi elvárások miként befolyásolják a környezetről alkotott képünket? Röviden így lehetne összefoglalni annak a beszélgetésnek a vezérgondolatát, amely köré a „Klímatagadás, Klímapánik” című kerekasztalt szervezte az MCC békéscsabai képviselete április 12-én. A jó hangulatú eszmecserén, amelyet Coroiu-Bajó Zsanett irodavezető moderált, a Klímapolitikai Intézet részéről Kitta Gergely, stratégiai és kommunikációs vezető és Kovács-Magosi Orsolya kutató vettek részt.

Az olyan aktuális kérdések mellett, mint az orosz-ukrán konfliktus és az energiaválság a rendezvényen szó esett arról, hogy a klímaváltozás stratégiai kérdés, amelyet a lakosság, a vállalkozások és a politikai szereplők egyaránt elismernek, ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a világnak azon a részein, ahol az emberek alapvető egzisztenciális helyzete nem éri el a nyugati világban tapasztalt színvonalat, más problémák megoldása élvez prioritást. Számos olyan ország van a világon, ahol például a közbiztonság, az oktatásügy vagy éppen az egészségügy az elsődlegesen leküzdendő nehézség, nem a klímaváltozás.

Az eseményen elhangzott, hogy az ideológiák nagy hatással vannak a környezetvédelemre, sőt a környezeti fenntarthatóság (environmentalism) önmagában is ideológiaként használatos a közéletben. A pártválasztás önmagában nem meghatározó arra nézve, hogy hogyan gondolkodunk a természetről, hiszen a környezethez való viszonyulásunk már jóval a politikai identitást kifejlődése előtt kialakul bennünk, ettől függetlenül a nemzetközi trendek azt mutatják, hogy a baloldali pártok -más globális témákhoz hasonlóan (pl. gender, jogállamiság, szabadságjogok) - megpróbálják uralni és kisajátítani a környezetvédelem ügyét.

Az előadók kitértek arra is, hogy a klímatagadás jelensége visszaszorulni látszik, az annak ellenpólusaként értelmezhető másik szélsőség, a klímaszorongás azonban terjedőben van. A klímatagadás egyik fontos oka paradox módon, hogy nem tudunk megküzdeni a klímaváltozás gondolatával, nem vagyunk képesek megoldás kínálni arra, ezért inkább a szőnyeg alá söpörjük a problémát, megtagadjuk annak létezését. Ami a klímaszorongást illeti, a média logikája egyértelműen ráerősít a jelenségre. A médiafogyasztók figyelméért folytatott versenyben a média az alapvető érzelmeinkre hat, például félelmet gerjeszt bennünk. A riogatás, a folyamatosan táplált aggodalom azonban nem aktivizál, hanem éppen ellenkezőleg, döntés- és cselekvésképtelenséget, végső soron akár kiégést is okozhat.

Többek között ilyen és ehhez hasonló témák merültek fel a békéscsabai MCC képviseleten megrendezett kerekasztal-beszélgetésen, amelybe a közönség tagjai is aktívan bekapcsolódtak kérdéseikkel, észrevételeikkel.