Reading time: 3 minutes

A klímaváltozás és a társadalmi klíma egymásra gyakorolt hatásáról volt szó a Klímapolitikai Intézet szakmai kerekasztal-beszélgetésén, amelyen Dr. Ferencz Zoltán, a Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézetének tudományos munkatársa, Dr. Székely Levente, az MCC Ifjúságkutató Intézet igazgatója, valamint Kitta Gergely, a Klímapolitikai Intézet stratégiai és kommunikációs vezetője vettek rész.

A beszélgetés apropóját az adta, hogy a klímaváltozás kapcsán sokat beszélünk például energetikai, meteorológiai, politikai, gazdasági vagy éppen mezőgazdasági kérdésekről, de a társadalmi vonatkozások gyakran háttérbe szorulnak, holott az éghajlatváltozás sokszor a fejekben dől el, a társadalmi percepciók a politikát vagy a vállalati döntéseket pedig akár a tudományos konszenzusnál is jobban tudják befolyásolni.

Az éghajlatváltozás kapcsán az eseményen szó volt a társadalmi cselekvés lehetőségeiről, az egyén, a vállalatok, a közösségek és az állam felelősségéről, és ezeknek a szféráknak az egymásra hatásáról is beszéltünk. A szakemberek kitértek a klímaváltozás személyes megélésének szélsőértékeire, a klímatagadás és a klímaszorongás természetére, okaira, és arra, hogy mit tehetünk ezen jelenségek fékezése érdekében.

Van-e kapcsolat, és ha igen, milyen jellegű összefüggés tapintható ki a meggyőződés, a pártválasztás, a politikai ideológiák, illetve a klímaváltozás között? Meghatározhatja-e a politikai identitás és a pártpreferencia a természethez való viszonyulásunkat és a környezetünkért való tenni akarás mértékét? Ezekre a kérdésekre is igyekeztek választ adni a résztvevők.

A kerekasztal-beszélgetés során többek között téma volt a média és a közösségi tartalomfogyasztás mintázatainak klímatudatosságunkra gyakorolt hatása, amelynek során megállapítást nyert, hogy a figyelemért folyó versenyben a posztmodern kor kommunikációs platformjai nem képesek az éghajlatváltozás problematikájával kapcsolatos ismereteket megfelelően átadni a közönség számára, ehelyett megpróbálnak az érzelmeinkre hatni, a problémát vagy szándékosan felnagyítják vagy leegyszerűsítik.

Ezek miatt szükség van az oktatásra, a tehetséggondozásra és az olyan tudományos ismeretterjesztő vitákra és dialógusokra, amelyeket a Klímapolitikai Intézet is szervez a diákoknak és a szélesebb nyilvánosságnak az MCC berkein belül.