Reading time: 4 minutes

Közel egy éve annak, hogy a koronavírusjárvány megjelent Magyarországon. A világ ez idő alatt sokat változott, a nemzetközi és a hazai közbeszédet is a betegséggel kapcsolatos aggodalmak határozták meg. A klímaváltozást érintő nyugtalanság azonban a COVID-járvány ellenére sem csökkent Magyarországon.

ASzázadvég által készített felmérés alapján az emberek elsöprő többségét foglalkoztatja a klímaváltozás. A válaszadók 90 százaléka a koronavírusjárvány kitörése előtt és azt követően is valamilyen mértékben aggasztónak tartotta a klímaváltozást és a globális felmelegedés problémáját. Érdemes kiemelni: az aktív középkorúak – azok, akik talán a legtöbbet tehetik a probléma megoldása érdekében – kevésbé tartanak a klímaváltozástól, mint a fiatalok és az idősek. Érdekesség továbbá, hogy nem a magasan képzett, jól kereső, városi, fővárosi értelmiség aggódik leginkább a klímaváltozás miatt, hanem azok az alacsonyabb jövedelmű, vidéki, kistelepülésen élők, akik feltételezhetően közelebbi kapcsolatban állnak a természettel, és akik például a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatásaival közvetlenül is találkozhatnak.

A kutatásba vont személyek túlnyomó többsége (82%) látta úgy: a klímaváltozás kisebb-nagyobb mértékben már ma is megnehezíti a magyar emberek mindennapjait. Még többen voltak azok (94%), akik úgy nyilatkoztak, ha nem változik a helyzet, akkor a klímaváltozás valamilyen mértékben a következő generációk életét is nehezebbé fogja tenni. Fontos, hogy a jelenlegi és a jövőbeni helyzetről borúsan gondolkodók aránya is érezhetően nőtt az elmúlt időszakban. A vizsgálat tanulsága még, hogy a vidéki, kistelepülési környezetben lakók látták a leginkább úgy: a klímaváltozás már a jelenben és a várható jövőben is nehézséget okoz. Ez alátámasztja a Klímapolitikai Intézet álláspontját, miszerint a környezetváltozást elsősorban nem kívülről, globálisan (pl. nemzetközi egyezményeken keresztül), hanem belülről, lokálisan, a helyi problémák és lehetőségek ismeretében, a helyi viszonyokra adott célzott válaszokkal, és a közvetlenül érintettek bevonásával lehet hatékonyan kezelni.

Összességében az látszik, hogy a klímaváltozás a COVID-helyzet ellenére továbbra is fontos ügy. A megkérdezettek 72 százaléka állította, érdeklődése a téma iránt a járványhullám ellenére sem változott, 17 százalékuk szerint még nőtt is. Az emberek 77 százaléka szerint a koronavírusjárvány és a globális felmelegedés között nincs összefüggés, 16 százalékuk viszont lát kapcsolatot a betegség megjelenése és a klímaváltozás között.

A közvélemény-kutatást a felnőttkorú lakosság körében a Századvég Konzorcium végezte 2020. októberben 1000 fő megkérdezésével. A CATI-módszerrel megvalósított felmérés adatai plusz-mínusz 3,1 százalékponttal térhetnek el a mintavételből fakadóan attól az eredménytől, amit az ország összes felnőtt lakosának megkérdezése eredményezett volna.

A cikk forrása: klimapolitikaiintezet.hu