Reading time: 2 minutes

Hatrészes rendezvénysorozatban dolgozza fel a magyar történelem vitás kérdéseit az MCC Társadalom- és Történelemtudományi Iskolája. Az első eseményen a magyar eredettörténet és honfoglalás témáját járták körül, a kérdéskör két ismert és elismert szakértőjével, Sudár Balázs (BTK TTI), illetve Szabados György (LGYI–SGYVK –SZIKM) történészekkel.

A vitaest moderátorai Pócza Kálmán és Gali Máté, a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola munkatársai a közéletben is tematizált fontos felvetésekkel kapcsolatban igyekeztek megismertetni a szakemberek álláspontjait az érdeklődőkkel. Az oldott hangvételű vita során ennek nyomán terítékre került többek között, hogy a magyar őstörténet-kutatás módszertanát illetően valóban egy paradigmaváltás kellős közepében vagyunk-e, a hun–magyar rokonság igazolható-e tudományos tényekkel, továbbá milyen érvek szólnak a László Gyula régészprofesszor által még évtizedekkel korábban kidolgozott, és szakmai körökben fenntartásokkal illetett kettős honfoglalás elmélet mellett, vagy ellen?

A nagyfokú médiaérdeklődés, és szépszámú közönség jelenlétében lezajlott vitaestet a sorozat keretében március 29-én kora este újabb esemény követi. Ekkor B. Szabó János (BTM) és Fodor Pál (BTK TTI) történészek az 1526-os mohácsi csatavesztés előzményeiről és következményeiről, továbbá Mohács történeti emlékezetéről fognak eszmét cserélni.