Reading time: 4 minutes

Idejében felismerhető-e az elnyomás, a totalitárius politikai rendszerek egyik sajátossága? Erre a kérdésre is keresi a választ Pap Milán politológus könyve, amely részletes áttekintést ad a Kádár-korszakról, annak ideológiájáról. Az MCC Press gondozásában megjelent kötetet szakértők közreműködésével mutatták be a Mathias Corvinus Collegium budapesti központjában.

Az immáron 25 éves tehetséggondozó intézmény 2019-ben indította el Posztdoktori Programját, amelynek első nyertes pályázója Pap Milán volt, aki a témában írt doktori disszertációját a széles olvasóközönség számára is közérthető módon dolgozta át. Így született meg a „A párttal, a néppel... - Eszmék és politikai mozgósítás a Kádár-korszakban” című kiadvány. A könyvbemutatón Orbán Balázs miniszterhelyettes köszöntőjében elmondta: napjaink emlékezetpolitikája szinte kizárólag az erőszakot helyezi a középpontba, pedig az elnyomás természete másmilyen is lehet. „Ezen rendszereknek van egy sokkal alattomosabb jellegzetessége, a puha, szinte észrevehetetlen elnyomás, amiről Pap Milán könyvében is olvashatnak” - fogalmazott az MCC kuratóriumi elnöke. Orbán Balázs szólt arról is, hogy az elnyomó ideológiák a tökéletes világot ígérik, magukat a világ összes igazságtalanságára megoldásként kínálják. Könnyű azonban belátni, hogy ilyen nézetrendszer nem létezhet, hiszen „a világ annyira sokszínű, hogy egyes részleteiben sem tudjuk azt tökéletesen megismerni, így az azt leíró tökéletes elmélet sem alkotható meg”.  Hozzátette: az elnyomó ideológiák egyik fő jellemzője a valóság tagadása, ellenségként viszonyulnak a valláshoz is, és saját ellenőrzése alá akarják vonni a művészetet. Emellett üldözik a politikai ellenfeleket, és tudatosan törekednek a társadalomban meglévő vélt vagy valós ellentétek felerősítésére. „Az ilyen ideológia az élet minden területére szeretné kiterjeszteni a befolyását, ezért nevezik totális ideológiának” - fogalmazott a miniszterhelyettes. Orbán Balázs szerint ma is vannak olyan jelek, amelyek leleplezik az elnyomó vagy elnyomásra készülő ideológiát. „A kulturális baloldal által használt politikai korrektség jelenleg a szabad nyugati világban ellehetetleníti a vitát, megfoszt minket a valóság adekvát leírásának képességétől”- fogalmazott. A kuratóriumi elnök szerint Pap Milán könyve abban is segít, hogy felismerjük a jeleket, ha egy ideológiában ott vannak az elnyomás csírái.

A könyvről szóló kerekasztal-beszélgetésen Stumpf István volt kancelláriaminiszter arról beszélt, hogy a mű egy érdekes intellektuális kalandra hív az 56-os megtorlás időszakától lényegében a Kádár rendszer végéig, amely szerinte a fiatal generációtól tartott leginkább. „Azzal bukott meg a rendszer, hogy képtelen volt a társadalmi reprodukciót és a fiatalok integrálását megvalósítani” - hangsúlyozta Stumpf István, aki szerint a mai fiatalok számára különösen hasznos lehet a könyv tanulmányozása.

Tóth Eszter Zsófia történész, társadalomkutató úgy látja: a Kádár-rendszer szinte végig egy totalitárius diktatúra volt, hiszen még a 80-as években is voltak hazánkban politikai perek. A totalitárius jelleg annak ellenére is igaz volt, hogy Kádár mindig hangsúlyozta különbözőséget a Rákosi rendszertől. „De egypártrendszer volt, nem voltak szabadságjogok és a hivatalos álláspontól eltérő véleményt sem volt érdemes megfogalmazni” – tette hozzá a szakember.

Pap Milán politológus, a könyv szerzője elmondta: a kiadvány a Kádár-rendszer változásait is bemutatja. Bár a lényegi cél végig ugyanaz volt, a társadalom átalakítása, az ezekhez használt eszközök azonban változtak. „A 80-as évekre kissé megtört az a lendület, amellyel a rendszer az embereket be akarta vonni a szocializmus építésébe, ekkortól inkább már csak futottak az események után” – tette hozzá Pap Milán.

A rendezvényről készült felvételt teljes egészében itt tekinthető meg.

A könyv az MCC Press oldalán rendelhető.