Reading time: 1 minute

2021. október 18-án a Közjogi Műhely vezetője, Sulyok Márton meghívására Jogi Iskolánk vendége volt Ondrej Hamulak docens és dékánhelyettes úr az Olmütz-i Palacky Egyetem jogi karáról.

A vendégelőadásban a két kolléga az EU Alapjogi Charta alkalmazásának nemzeti és európai megközelítéseiről beszélgettek, valamint az ún. "implementációs dilemmáról" a nemzeti alkotmánybíróságok vonatkozásában. A beszélgetés pár példán keresztül kitért az ezen megközelítések közötti esetleges eltérésekre is. Az előadás során érintették az EU jog elsőbbsége és az arányosság kérdését, valamint az előzetes döntéshozatali eljárások esetleges szerepét a Charta értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatban nemzeti bíróságok előtti eljárásokban, valamint az alkotmánybíróságok előtt folyó eljárásokban.