Reading time: 1 minute

A felvidéki magyarság elmúlt száz évének túlélési stratégiáiról, a mindmáig érvényben lévő Beneš-dekrétumokról, továbbá a cseh és szlovák közvélemény magyarság-képéről Gali Máté, a Társadalom- és Történelemtudományi Iskola kutatótanára beszélgetett Andrej Tóthtal, a Prágai Közgazdasági Egyetem kancellárjával. 

Az eszmecsere során a történészt többek között Esterházy János politikus életéről és pályájáról, a második világháborút követő szlovák–magyar lakosságcseréről, illetve a felvidéki magyarság lehetséges jövőképeiről kérdezték a jelenlévők.