Reading time: 3 minutes

A májusi rendhagyó MCC Lunch Talks sorozat második előadója Dr. Sándor Lénárd, jogász, közgazdász, az MCC Nemzetközi Jogi Műhely vezetője volt.

A rendezvénysorozat négy egymást követő májusi hétfőjén az MCC négy új műhelyvezetőjének bemutatkozó előadására kerül sor. Sándor Lénárd „A nemzetközi jog sokoldalú természete” című előadásában a nemzetközi jog jellegadó sajátosságaira, a jogalkotás dinamikájára, néhány időszerű kérdésére, valamint széttagoltságára és összetettségére hívta fel a figyelmet.

Az előadás rávilágított arra, hogy a különböző történelmi korszakokon keresztül hogyan változott az állami szuverenitás és a nemzetközi jog kapcsolata. A nemzetközi jog forrásait vizsgálva pedig kiemelte, hogy a nemzetközi jog megállapításának segédeszközei – mint egyebek közt a megszaporodott számú nemzetközi bíróságok döntései – egyre jelentősebb szerephez jutnak nemcsak a jogalkalmazás, hanem a nemzetközi jog fejlesztése, sőt bizonyos esetekben annak alakítása terén is. Sándor Lénárd hangsúlyozta, hogy bár szigorú értelemben véve a nemzetközi bíróságok döntései nem tekinthetők a common law jogi kultúrában ismert precedenseknek, a nemzetközi jog több területén a bíróságok saját korábbi döntéseiket követik, míg az előttük eljáró jogászok ezekre a döntésekre hivatkoznak. A nemzetközi bírói fórumok ilyen evolutív jogértelmezése különösen tetten érhető a külföldi beruházások vagy az emberi jogok nemzetközi jogi védelmének területein, de ez látható az Európai Unió Bíróságának esetjogi gyakorlata kapcsán is, amely meghatározó módon befolyásolja az uniós jog fejlődését. Fennáll a veszélye annak, hogy a judikatúra jogalakító szerepének növekedése aláássa azt az államok közötti konszenzust, amely a nemzetközi jogot és a bíróságok eljárását is megalapozza.

A rendezvény moderátora Gladden Pappin, az MCC vendégoktatója, valamint Csapodi Márton, az MCC Alkotmánypolitikai Műhely tagja volt.