Reading time: 1 minute

Október 22-én egy izgalmas szakmai háttérbeszélgetésre került sor az MCC Jogi Iskola szervezésében: Dr. Nyirkos Tamás, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Politika- és Államelméleti Kutatóintézet tudományos munkatársa látogatott el hozzánk. Rövid személyes bemutatkozást követően a politikai teológiák fogalmát jártuk körbe, különös tekintettel a kereszténység szerepére az egyes modern államelméletek és ideológiák kialakulásában. Szó esett a történelemfelfogás és a vallási időfogalmak kapcsolatáról, latolgattuk a kereszténység jövőjét a jelenlegi nyugati társadalmi változások és mozgalmak tükrében, valamint számba vettük az elvi lehetőségeit egy abszolútumokat nélkülöző eszmerendszer kialakulásának.

Köszönjük Nyirkos Tanár úrnak az izgalmas, gondolatébresztő estét!