Alumni Nemzetközi Ösztöndíj

Az évente három alkalommal meghirdetett Alumni Nemzetközi Ösztöndíj lehetőséget nyújt egy szabadon választott külföldi egyetem posztgraduális programjának (MA, MSC, MBA vagy PhD) elvégzésére az alumni számára. Az ösztöndíj célja az egykori diákok továbbtanulásának, kutatási tevékenységének és szakmai továbbfejlődésének támogatása.

Az ösztöndíjpályázatot évente három alkalommal hirdeti meg a Karrier- és Alumni Központ. A program a legalább két hónapos és legfeljebb ötéves időtartamú képzésekben való részvételt támogatja, legfeljebb egy éven keresztül. A nyertes pályázónak a tanulmánya során elkészített publikációit megjelentetjük az MCC médiafelületein, továbbá a képzési időszak alatt folyamatosan kapcsolatot tartunk az ösztöndíjassal. A program végeztével a pályázót bevonjuk az MCC képzéseibe.

A korábbi pályázatokban részt vevők mondták:

„Külföldön tanulni fantasztikus élmény, mely a megszerzett tudás birtokában hatalmas előnyt nyújt a versenyszférában az álom karrier eléréséhez. Számomra nem volt kérdés, hogy az alapképzés elvégzése után külföldön szeretném folytatni tanulmányaimat. Viszont az új élet és az új helyszín kihívásokat is tartogat. A megnövekedett költségek, különösen a kezdeti elindulás az első hónapokban próbatétel elé állít mindenkit. Biztos anyagi támogatás, mellékállás nélkül egyetemistaként nehéz biztosítani külföldön a mindennapi élet szükséges elemeit. Az MCC Alumni Ösztöndíja ebben segít. Leveszi a költségek egy részének terhét a vállunkról és ezáltal lehetőséget ad arra, hogy az egyetemi munkára fókuszálhassunk. Ezen kívül az ösztöndíj elnyerésének feltételei személyre szabottak és a szervezők elegendő határidőt biztosítanak arra, hogy a kinti időtöltés és tanulás mellett igényes szakmai munkát tudjunk felmutatni az ösztöndíjas időszak eredményeként.”

Szenyéri Viktória (Nemzetközi kapcsolatok szakirány, 2019)

"Tanulmányaim a bécsi WU International Management/CEMS mesterszakon felülmúlták várakozásai-mat. Nem csak magas színvonalú, gyakorlatorientált oktatásban részesülök, hanem kíváncsi, nyitott és elszánt diákokkal is, akik készen állnak arra, hogy valami maradandót alkossanak és adjanak át társa-dalmunknak. Ennyi és ilyen szintű intellektuális impulzust korábban nem is tudtam elképzelni. Az órák során kihívások elé állítanak minket, nyílt vitákat vezetünk a professzorokkal, ami segít a kritikus gondol-kodás fejlesztésében és mindig a komfortzónánkon kívül tart minket. Az egyetem mellett hasonlóan el-szánt barátokra tettem szert, akik nemcsak az egyetemi és a vállalati világban, hanem a személyes fej-lődésemben is előrevisznek. A sok kihívást jelentő helyzet és elszánt ember segítségével már képes va-gyok megfogalmazni konkrét életcélokat és formálni egy utat egy tudatos és sikeres személyes és szak-mai élet felé."

Bondor Blanka (Közgazdaságtani szakirány, 2020)

„A mesterképzést idén kezdtem meg Portugáliában, a Nova School of Business and Economics egyetemen. Eleinte nem tudtam mire számítsak, mivel alapképzésem során nem tanultam külföldön. Ám a bennem lévő kérdőjelek hamar szertefoszlottak érkezésemet követően: először az akkor még jövendőbeli hallgatótársaimat ismerhettem meg, akik a világ minden tájáról érkeztek, hogy a Nová-n tanulhassanak. Egyedülálló élmény volt ennyi hasonló érdeklődési körű, mégis számos más téren különböző hallgatót megismerni. Pár nap után el is kezdődött az egyetem, hamar mélyvízbe dobtak minket. A szakmai színvonal kiemelkedő, minden órám után úgy érzem, a világ egy újabb szeletét kezdem megismerni, megérteni. Képzésem megfelelően ötvözi a pénzügy és a menedzsment világát. Oktatóim egy része akadémiai, míg másik szakmai téren ért el kiemelkedő eredményeket. Azontúl, hogy megtisztelő és roppant érdekes a találkozás velük, ez ideális egyensúlyt teremt a képzés által nyújtott gyakorlati és elméleti tudás elsajátításában is. Számos csoportmunkát végzünk, szinte mindegyik tárgy keretein belül külön tanácsadó csapatot kell felállítanunk. Ennek köszönhetően nem csak professzorainktól tanulhatok, hanem csapattársaimtól is. A magas elvárások teljesítésében számos innovatív megoldás segíti a hallgatókat, ilyen például az egyetem esztétikus, modern és funkcionális könyvtára, illetve a hibrid oktatás hatékony megvalósítása. A nemzetközi akadémiai és szakmai életbe való bekerülés mindig nagy vágyam volt és eddig csupán pozitív csalódások értek.”

Zsigmond Bence (Nemzetközi kapcsolatok szakirány, 2020)

Elérhetőségünk: karrierkozpont@mcc.hu